Kỷ niệm chương pha lê tròn vát cạnh

  • Chất liệu: Pha lê
  • Kích thước:  Tròn 14cm
  • Sản phẩm được sản xuất theo yêu cầu riêng
Đặt hàng ngay