Kỷ niệm chương pha lê đế đen

– Chất liệu:  pha lê
– Kích thước:  Cao 18cm
– Sản phẩm được sản xuất theo yêu cầu riêng với nội dung riêng của mỗi sự kiện

Đặt hàng ngay