Kỷ niệm chương pha lê trao giải

  • Chất liệu:  Pha lê
  • Kích thước:  Cao 18cm hoặc 20cm
  • Sản phẩm được sản xuất theo yêu cầu riêng
Đặt hàng ngay