Kỷ niệm chương điểm xanh

– Chất liệu:  Pha lê trong + pha lê màu
– Kích thước:  Cao 24cm
– Sản phẩm được sản xuất theo yêu cầu riêng với nội dung riêng của mỗi sự kiện

Đặt hàng ngay