Biểu trưng pha lê chiếc lá 20cm

  • Chất liệu: Pha lê
  • Kích thước:  Cao 18cm hoặc 20cm
  • Sản phẩm được sản xuất theo yêu cầu riêng
Đặt hàng ngay