Kỷ niệm chương khen thưởng pha lê

  •  Chất liệu: Pha lê
  • Kích thước:  Cao 18cm hoặc 20cm
  • Sản phẩm được sản xuất theo yêu cầu riêng
Đặt hàng ngay