Kỷ niệm chương kim cương

– Chất liệu:  pha lê
– Kích thước:  Cao 20cm
– Sản phẩm được sản xuất theo yêu cầu riêng với nội dung riêng của mỗi sự kiện

Đặt hàng ngay