Kỷ niệm chương pha lê búp sen 18cm

  • Chất liệu: Pha lê
  • Kích thước:  Cao 16cm hoặc 18cm
  • Sản phẩm được sản xuất theo yêu cầu riêng
Đặt hàng ngay