Kỷ niệm chương hình số

  •  Chất liệu:  pha lê
  • Kích thước:  Cao 10cm
  • Sản phẩm được sản xuất theo yêu cầu riêng với nội dung riêng của mỗi sự kiện
Đặt hàng ngay