CÚP PHA LÊ KHỐI SAO VÀNG

– Chất liệu:  Trụ Pha lê trong (xanh dương, xanh lá hoặc pha lê đen)
– Kích thước:  Cao 20cm
– Sản phẩm được sản xuất theo yêu cầu riêng