Cúp pha lê ngôi sao vinh danh

– Chất liệu:  Pha lê
– Kích thước:  Cao 20cm
– Sản phẩm được sản xuất theo yêu cầu riêng

Đặt hàng ngay