Cúp pha lê 5 ngôi sao

– Chất liệu:  Pha lê trong + đế pha lê xanh dương
– Kích thước:  Cao 24cm
– Sản phẩm được sản xuất theo yêu cầu riêng

Đặt hàng ngay