Kỷ niệm chương khen thưởng nhân viên

240,000 

  • Chất liệu: Pha lê
  • Đường kính: 12cm, 14cm
  • Dùng khen thưởng, vinh danh
Đặt hàng ngay