Để bàn pha lê ngôi nhà

  • Chất liệu:  Pha lê trong
  • Kích thước:  6cm x 6cm
  • Sản phẩm được sản xuất theo yêu cầu riêng
Đặt hàng ngay