Cúp pha lê thể thao cao 28cm

  • Chất liệu: Pha lê trong
  • Kích thước:  Cao 27.5cm
  • Sản phẩm được sản xuất theo yêu cầu riêng
Đặt hàng ngay