Cúp pha lê ngôi sao

  • Chất liệu:  Pha lê
  • Kích thước:  Cao 20cm
  • Sản phẩm được sản xuất theo yêu cầu riêng
Đặt hàng ngay