Quà tặng 10 năm làm việc và gắn bó

  • Chất liệu: Pha lê
  • Kích thước (cm): 8×1.5
  • Phù hợp: Lưu niệm
Đặt hàng ngay