Kỷ niệm chương thủy tinh vinh danh

  • Chất liệu: thủy tinh
  • Kích thước: cao 20cm
  • Dùng khen thưởng, vinh danh
Đặt hàng ngay