Kỷ niệm chương họp lớp

80,000 

  • Chất liệu: thủy tinh
  • Kích thước: cao 18cm
  • Dùng lưu niệm, họp lớp
Đặt hàng ngay