Chặn giấy pha lê kim cương

  • Chất liệu: Pha lê
  • Kích thước (cm): 8×8
  • Phù hợp: Lưu niệm
Đặt hàng ngay