Kỷ niệm chương khen thưởng nhân viên

210,000 

  • Chất liệu: Pha lê
  • Kích thước: cao 18cm
  • Dùng khen thưởng, vinh danh
Đặt hàng ngay