Chặn giấy lưu niệm lĩnh vực truyền thông

  • Chất liệu: Pha lê
  • Kích thước (cm): 8x6x2
  • Phù hợp: Lưu niệm
Đặt hàng ngay