Kỷ niệm chương họp lớp

75,000 

  • Chất liệu: thủy tinh
  • Đường kính: 12cm
  • Dùng lưu niệm, họp lớp
Đặt hàng ngay